ทัวร์ทัชมาฮาล - ชัยปุระ

"Wonders of India"

ทัชมาฮาล - ชัยปุระ ... มหัศจรรย์แห่งอินเดีย

ตื่นตาตื่นใจกับทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

และชัยปุระ ประตูสู่ราชาสถาน

เที่ยวแบบส่วนตัวสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ

กรุ๊ปส่วนตัว 5-7 ท่านๆละ 20,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)