ทัวร์สังเวชนียสถาน

สักการะสังเวชนียสถาน กลุ่มส่วนตัว แบบสบายๆ เดินทางไม่เหนื่อย พักสบาย

*ส่วนลดพิเศษ 500 บาท สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ทัวร์สังเวชนียสถานกลุ่มส่วนตัว  ทางลือกสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางแบบสบายๆ  

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - ราชคฤห์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง 2 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 25,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 22,000 บาท
เดินทาง 5-7 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 19,000 บาท
เดินทาง 2 ท่านพัก Luxury Hotelท่านละ 29,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่านพัก Luxury Hotelท่านละ 26,000 บาท
เดินทาง 5-7 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 23,000 บาท 

 

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง 2 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 27,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 23,000 บาท
เดินทาง 5-7 ท่านพัก Deluxe Hotelท่านละ 20,000 บาท
เดินทาง 2 ท่านพัก Luxury Hotelท่านละ 31,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่านพัก Luxury Hotelท่านละ 27,000 บาท
เดินทาง 5-7 ท่านพัก Luxury Hotelท่านละ 24,000 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อopendreamtravel@gmail.com โทร 02 3770032