ทัวร์อชันตา - เอลโลร่า

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 6 วัน 4 คืน

เที่ยวถ้ำอจันต้า - ถ้ำเอลโลร่า - ภ้ำเอเลเฟนตา

ประตูอินเดีย - สักการะพระพิฆเณศ

สัมผัสความงดงามของถ้ำหินแกะสลัก

มรดกโลกโบราณ อายุ 1,500 - 2,000 ปี

เที่ยวแบบส่วนตัวสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ

กรุ๊ปส่วนตัว 5-7 ท่านๆละ 28,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ - ในประเทศ)

เดินทาง ต.ค.62 - มี.ค.62 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม