ทัวร์ภูฏาน Bhutan

ทัวร์ภูฏาน กรุ๊ปส่วนตัว พาท่านสัมผัสดินแดนหิมาลัย ที่งดงามด้วยธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

- โปรแกรม 5 วัน 4 คืน พาเที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมในเมืองพาโร ทิมพู พูนาคา

- โปรแกรม 9 วัน 8 คืน พาเจาะลึกถึงกลางประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาและมีธรรมชาติที่งดงาม