ชมงานแสดงสินค้า + เที่ยวดูไบ ซาร์จาห์ ตะลุยทะเลทราย 4 วัน

6 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านๆละ 45,000 บาท บินตรงเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
เที่ยวดูไบ ซาร์จาห์ ตะลุยทะเลทราย + ชมงานแสดงสินค้า


ดูไบ เป็นศูนย์กลางการค้าของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งมีประชากรกว่า 380 ล้านคนและมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้งานแสดงสินค้าที่ดูไบมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า/บริการ และผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากจากหลากหลายประเทศ ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมากมายสำหรับคุณ