ชมงานแสดงสินค้า + เที่ยวเดลี ทัชมาฮาล ป้อมอัครา 4 วัน

5 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านๆละ 39,000 บาท บินตรงการบินไทย                                   

เที่ยวเดลี ทัชมาฮาล ชมป้อมอัครา ป้อมแดง ประตูอินเดีย
+ ชมงานแสดงสินค้า หาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ

- อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก
- เศรษฐกิจขยายตัว 7% มากกว่า 10 ปี (ไตรมาสสุดท้ายปี 57 ขยายตัวสูงที่สุดในโลก)
- ประชากร 1,250 ล้านคน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- รัฐบาลให้การสนับสนุน การทำธุรกิจและลงทุน

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อินเดียได้รับการโหวตจากนักธุรกิจให้เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนมากที่สุดในโลก(จากการสำรวจล่าสุดของ Ernst and Young) และทำให้งานแสดงสินค้าที่อินเดียมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า/บริการ และผู้เข้าชมจำนวนมาก จึงทำให้มีโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับคุณ