ทัวร์สังเวชนียสถาน อินเดีย กรุ๊ปส่วนตัว

สักการะสังเวชนียสถาน กลุ่มส่วนตัว แบบสบายๆ เดินทางไม่เหนื่อย พักสบาย

*ส่วนลดพิเศษท่านละ 1,000 บาท สำหรับจองวันนี้ - 15 ก.ค.60 เดินทางวันนี้ - 31 ธ.ค.60

ทัวร์สังเวชนียสถานกลุ่มส่วนตัว  ทางลือกสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางแบบสบายๆ  

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - ราชคฤห์ บินตรง Thai Smile
เดินทาง 2 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 39,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 37,500 บาท
เดินทาง 2 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 44,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 41,000 บาท

 

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี บินตรง Thai Smile
เดินทาง 2 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 42,500 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 39,000 บาท
เดินทาง 2 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 45,900 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 42,000 บาท

 

5 วัน 4 คืน พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี บินตรง Thai Smile
เดินทาง 2 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 44,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 41,000 บาท
เดินทาง 2 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 48,500 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Luxury Hotel ท่านละ 45,500 บาท

 

** ราคารวมตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ชั้นประหยัด (ราคาเริ่มต้น)

** สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ opendreamtravel@gmail.com โทร 02 3770032 **