ทัวร์บาหลี Bali

"Beautiful Bali"

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว ริมทะเล

เดินทาง 2 ท่านๆ ละ 16,000 บาท

* ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน