ทัวร์ดูไบ ซาร์จาร์ อัลเอน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว

โปรแกรมดูไบ ซาร์จาห์ อัลเอน 4 วัน 3 คืน  

กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่านๆละ 31,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ดูไบ ซาร์จาร์ อัลเอน 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า 

ชม Burj Khalifa ตึกสูงที่สุดในโลก -ตลาดอูฐ - โอเอซิส - โรงแรม 7 ดาว Burj Al Arab - ล่องเรือ - อาหารค่ำแบบบาบีคิว กลางทะเลทราย พร้อมโชว์ - ตลาดทองคำ - ตลาดเครื่องเทศ - ป้อมปราการ Al Jahll Fort