ทัวร์ดูไบ ซาร์จาร์ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว

โปรแกรมดูไบ อาบูดาบี ซาร์จาห์ 5 วัน 3 คืน 

กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่านๆละ 33,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ชม Burj Khalifa ตึกสูงที่สุดในโลก - เกาะ Palm Jumeriah - โรงแรม 7 ดาว Burj al-Arab – มัสยิด Sheikh Zayed  –บาบีคิวกลางทะเลทราย พร้อมชมการแสดง - ล่องเรือ - ตลาดทองคำ ตลาดเครื่องเทศ