ทัวร์ดูไบ กรุ๊ปส่วนตัว

โปรแกรมดูไบ อาบูดาบี ซาร์จาห์ 5 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

- กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่านๆละ 31,500 บาท

ชม Burj Khalifa ตึกสูงที่สุดในโลก, เกาะ Palm Jumeriah, นั่ง water taxi, ชมมัดสยิด Jumeirah, นั่งรถ 4x4 ลุยทะเลทราย, เที่ยวตลาดทองคำ ตลาดเครื่องเทศ, ชมป้อมปราการ, ตลาดค้าอูฐ, เที่ยวเมืองซาร์จาห์, เมืองอัลเอน