ทัวร์ดูไบ กรุ๊ปส่วนตัว

ดูไบ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 6-9 ท่านๆละ 30,000 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักโรงแรม 5 ดาว ใกล้ Dubai Mall 

นั่งเรือ Dubai Creek - เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ - ย่านเมืองเก่า - รับประทานอาหารแบบดั้งเดิม
เที่ยวตลาดทองคำ - ตลาดเครื่องเทศ - ล่องเรือ รับประทานอาหาร ชมดูไบยามค่ำคืน
ชม Burj Khalifa (ตึกสูงที่สุดในโลก) - น้ำพุดนตรี - เกาะ Palm Jumeriah - Burj Al Arab
นั่ง 4x4 ลุยทะเลทราย รับประทานอาหารค่ำแบบ BBQ ในแคมป์ พร้อมชมการแสดง