ทัวร์แกรนด์ โมรอคโค 9 คืน กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 55,000 บาท

เที่ยวคาซาบลังก้า ราบัต เฟซ - มาราเกซ - นอนแคมป์กลางทะเลทรายแช่น้ำแร่ เที่ยวป้อมปราการ - บ่อย้อมหนัง มรดกโลก 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านราคาเริ่มต้นท่านละ 55,000 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)