ทัวร์แกรนด์ โมรอคโค 9 คืน กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 52,000 บาท

เที่ยวคาซาบลังก้า ราบัต เฟซ - มาราเกซ - นอนแคมป์กลางทะเลทรายแช่น้ำแร่ เที่ยวป้อมปราการ - บ่อย้อมหนัง มรดกโลก 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 52,000 (ไม่รวมวีซ่าและ

ตั๋วเครื่องบิน)