ทัวร์แฮปปี้ โมรอคโค 6 คืน กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 35,000 บาท

เที่ยวคาซาบลังก้า ราบัต เฟซ - มาราเกซ - นอนแคมป์กลางทะเลทรายแช่น้ำแร่ เที่ยวป้อมปราการ - บ่อย้อมหนัง มรดกโลก - ช่องแคบทอดร้า

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน ราคาเริ่มต้นท่านละ 35,000 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)