ทัวร์โมรอคโค กรุ๊ปส่วนตัว

นอนแคมป์หรูในทะเลทราย เที่ยวมาราเกซ เฟซ ราบัต ชมเมืองโบราณโรมัน ป้อมปราการ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก ชมบ่อย้อมหนังโบราณและย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นมรดกโลกที่น่าสนใจของโมรอคโค