เกี่ยวกับเรา

ร่วมเปิดโลกแห่งการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด โดย โอเพ่นดรีม ทราเวล (ในเครือเดียวกับ กรีนแทรเวลไทยแลนด์) 

ทัวร์สำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดินทางแบบส่วนตัว แต่ไม่มีเวลามากพอที่จะหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง (สถานที่เที่ยว ที่พัก อาหาร การเดินทาง ฯลฯ) และต้องการรถนำเที่ยวส่วนตัวพร้อมไกด์นำเที่ยวที่มีความชำนาญเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ชอปปิ้ง และช่วยดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง