ทัวร์สังเวชนียสถาน อินเดีย กรุ๊ปส่วนตัว
สักการะสังเวชนียสถานกรุ๊ปส่วนตัวแบบสบายๆ เดินทางไม่เหนื่อย พักสบาย 

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี บินตรง Thai Smile
เดินทาง 2 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 42,500 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 39,000 บาท

 

    • นอนแคมป์หรูในทะเลทราย เที่ยวมาราเกซ เฟซ ราบัต ชมเมืองโบราณโรมัน ป้อมปราการ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก ...